Gmina Konstantynów

Portal urzęduRozpoczął się kolejny etap realizacji projektu pod nazwą "Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia". Po zakończeniu prac przy zabytkowej Alei Lipowej (utwardzenie nawierzchni, pielęgnacja  drzew), rozpoczęły się roboty związane ze wstępnym przygotowaniem terenu przed przystąpieniem do generalnego remontu zabytkowej kaplicy z 1884 roku i drewnianej dzwonnicy z II połowy XIX wieku.

W ramach tego zadania wykonane zostaną prace związane m. in. z: wymianą dachu,  wykonaniem odwodnienia, uzupełnieniem tynków, oraz renowacją dwóch zabytkowych figur – św. Piotra i św. Pawła.

Teren wokół kaplicy zostanie obsadzony zielenią. W planie jest także zakup wyposażenia wewnętrznego takiego jak stoły, krzesła, nagłośnienie, czy szafy wystawowe. W dalszym etapie powstanie ogrodzony plac zabaw z małą strefą odpoczynku oraz parking.

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-31, 14:20