Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Urząd Gminy Konstantynów przypomina, że od 1 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe przepisy prawa miejscowego, które dotyczą prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Rada Gminy Konstantynów podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie gminy Konstantynów.

Miejscem do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty jest plac w Konstantynowie przy ul. 3 Maja - działki numer 112 i 113.

Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić swój status jako osoby uprawnionej do prowadzenia takiej działalności w wyznaczonych miejscach. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na podstawie ustawy będą zwolnieni z opłaty targowej.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-27, 10:03


Załączniki:

1. Regulamin handlu rolników w piątki i soboty (pdf)

Galeria zdjęć