Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że podczas „Obozu rycerskiego na Ziemi Konstantynowskiej” w dniu 4 lipca 2021 r., obowiązywać będą szczególne procedury bezpieczeństwa. Do podstawowych zasad należą:

1.    Organizator udostępnia widzom 250 miejsc (do limitu nie wlicza się ozdrowieńców i osób zaszczepionych przeciwko COVID-19) z zachowaniem odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy:

  • osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • osoby uczestniczącej w wydarzeniu z  osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
2.    Organizator rekomenduje, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa maseczką.

3.    Prosimy, aby ozdrowieńcy i osoby zaszczepione posiadały przy sobie dokument potwierdzający ten fakt. Pozwoli to na niewliczanie takiej osoby do limitu osób.

Szczegółowy regulamin i procedura zapewniająca bezpieczeństwo pracownikom i uczestnikom „Obozu rycerskiego na Ziemi Konstantynowskiej” znajdują się w załączeniu.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszych dokumentów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-01, 14:07


Załączniki:

1. Regulamin uroczystości (pdf)
2. Procedura COVID-19 (pdf)