Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W dniu 11 kwietnia 2022 roku w Chełmie odbyła się uroczystość wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.

Miło nam poinformować, że w gronie jednostek, które zostały ujęte w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na rok 2022, znalazła się także Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantynowie.

Z pozyskanych środków nasza jednostka zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy (GBA).

Źródła finansowania:

  • środki własne samorządu: 350 000 zł
  • środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW: 200 000 zł
  • dotacja budżetowa ze środków KSRG: 200 000 zł

Na uroczystości wręczenia promes, OSP Konstantynów reprezentował dh Tomasz Stefaniuk.

Warto w tym miejscu dodać, że w 2022 roku, mija 100 lat od momentu utworzenia jednostki OSP w Konstantynowie.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-12, 9:24


Galeria zdjęć