Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Wójt Gminy w dniu wyborów tj. 15 października 2023 roku organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na terenie Gminy Konstantynów. W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy.

Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Konstantynów informuje, że w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym tj. w dniu 15 października 2023 r. uruchomione zostaną na terenie Gminy Konstantynów bezpłatne linie komunikacyjne. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-05, 9:37


Załączniki:

1. Bezpłatne gminny przewozy pasażerskie dla wyborców - informacja (pdf)
2. INFORMACJA OKW nr 1 (pdf)
3. Plakat OKW nr 1 (pdf)
4. INFORMACJA OKW nr 2 (pdf)
5. Plakat OKW nr 2 (pdf)
6. INFORMACJA OKW nr 3 (pdf)
7. Plakat OKW nr 3 (pdf)
8. INFORMACJA OKW nr 4 (pdf)
9. Plakat OKW nr 4 (pdf)
10. INFORMACJA OKW nr 5 (pdf)
11. Plakat OKW nr 5 (pdf)