Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Informacja o zebraniu - dotyczy mieszkańców
biorący udział w projekcie
związanym z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych

Informujemy, że zebranie z mieszkańcami Gminy Konstantynów, którzy biorą udział w projekcie związanym z montażem instalacji fotowoltaicznych (instalacje służące do wytworzenia energii elektrycznej) w ramach projektu „Słońce źródłem energii w Gminie Konstantynów” - odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 1800 – w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

Z uwagi na fakt, ze na zebraniu będą poruszane informacje o terminach realizacji projektu (montaże rozpoczną się 7 maja br.), zasadach płatności itp. proszę o niezawodne przybycie wszystkich zainteresowanych.

Jednocześnie informuję, że zebrania z mieszkańcami u których wykonywane będą instalacje solarne odbędą się w połowie maja (szczegółową datę podamy w odrębnym komunikacie). Planowany termin rozpoczęcia montaży instalacji solarnych – 28 maj br.

Autor: Krzysztof Celiński, 2018-04-25, 8:29