Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku potrwają nabory wniosków w ramach czterech interwencji dotyczących inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. Są one finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski o pomoc można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłącznie drogą elektroniczną.

W ramach tych czterech interwencji finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 pomoc można otrzymać na:

  • zalesianie gruntów rolnych;
  • tworzenie zadrzewienia śródpolnych;
  • zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych;
  • zakładanie systemów rolno-leśnych.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Jeden formularz będzie uwzględniać wszystkie cztery interwencje. Wnioski można składać od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/posadz-drzewa-lub-krzewy-ze-wsparciem-arimr---1-czerwca-rusza-nabor-wnioskow

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-02, 9:15