Gmina Konstantynów

Portal urzędu

strona tytułowa LPR

  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2023

   Informujemy, że Gmina Konstantynów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza jako narzędzie zintegrowanego rozwoju gminy wiejskiej Konstantynów" w Konkursie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” (III edycja Konkursu).

   W wyniku realizacji niniejszego projektu opracowano "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2020" - treść dokumentu do pobrania.   Konkurs jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności
   w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

   Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 8:17


   Załączniki:

   1. 31.03.2017 Szczegółowe informacje dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji (pdf)
   2. 04.04.2017 Zaproszenie na konsultacje społeczne (pdf)
   3. 07.04.2017 Ankieta na potrzeby opracowania LPR (doc)
   4. 21.04.2017 Zaproszenie na konsultacje społeczne (pdf)
   5. 16.06.2017 Zaproszenie na konsultacje społeczne (pdf)
   6. 19.06.2017 Projekt "Rewitalizacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Konstantynowie" (pdf)
   7. 20.06.2017 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w Gminie Konstantynów (pdf)
   8. 28.06.2017 Projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2023" (pdf)
   9. 07.07.2017 Spotkanie konsultacyjne (pdf)
   10. 05.09.2017 Konferencja podumowująca projekt (pdf)
   11. 05.09.2017 Uchwała Rady Gminy Konstantynów w sprawie przyjęcia dokumentu (pdf)
   12. 12.09.2017 Informacja o przesłaniu dokumentacji do zatwierdzenia - zakończenie prac (pdf)
   13. 08.12.2020 Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2023 (pdf)
   14. 08.12.2020 Wycinek mapy obszaru rewitalizacji (pdf)
   15. 08.12.2020 Formularz konsultacyjny do zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2023 (pdf)
   16. 21.12.2020 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych (pdf)

   Galeria zdjęć