Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów ogłosił drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstantynów - działki o numerach: 71/8 i 72/8 położone w Konstantynowie.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-30, 12:42