Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Gmina Konstantynów podaje do publicznej wiadomości treść dokumentu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2032". Celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest stopniowe usunięcie niebezpiecznych wyrobów i odpadów azbestowych z terenu gminy przez wyspecjalizowaną firmę, spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa, i ich utylizacja na składowisku odpadów.

W załączeniu przedstawiamy treść Obwieszczenia Wójta Gminy Konstantynów o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2032” oraz pełną treść niniejszego Programu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-25, 11:08


Załączniki:

1. Obwieszczenie Wójta Gminy (pdf)
2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2023 (pdf)