Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 10 grudnia 2020 roku, wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów.

W załączeniu publikujemy dokument, który potwierdza spełnianie wymagań w badanym zakresie.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-23, 9:17


Załączniki:

1. Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 153/20 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów (pdf)