Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 14 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Komarno.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Pana Wiesława Skrzypkowskiego.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Ryszard Fedorczuk
  • Dariusz Stworzyjan
  • Danuta Szewczuk

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-15, 14:20