Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informacja Wójta Gminy Konstantynów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na Wybory Prezydenckie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów..

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-06, 9:56


Załączniki:

1. Informacja Wójta Gminy Konstantynów (pdf)