Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.

Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w terminie od 1 lutego do 31 marca 2024 r. do dyrektora Oddziału Terenowego KOWR.

W załączeniu publikujemy ulotkę informacyjną skierowaną do producentów rolnych zainteresowanych otrzymaniem rekompensat.

Więcej informacji o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 8:07


Załączniki:

1. Fundusz Ochrony Rolnictwa - ulotka (pdf)