Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień.

Kontakt osobisty lub telefoniczny:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie

ul. Piłsudskiego 27

tel. 83 345 00 69

  • 17 stycznia 2022 r. w godz. 15:30 – 17:30
  • 31 stycznia 2022 r. w godz. 15:30 – 17:30
Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-01-11, 10:05


Załączniki:

1. Godziny dyżurów (pdf)