Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii wdrożyła funkcjonowanie e-dziennika. System dziennika elektronicznego (optivum NET+(UONET+) – VULCAN zostanie uruchomiony od dnia 12 października 2020 roku.

Dostęp do dziennika (w formie loginu i hasła) rodzice otrzymają na najbliższym zebraniu, które odbędzie się według ustalonego harmonogramu.

Jednocześnie Szkoła informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 dzienniki będą prowadzone w wersji papierowej i elektronicznej.

źródło: http://sp.komarnokol.ndl.pl/

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-12, 11:32