Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów opublikowane zostało ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Treść tego dokumentu znajduje się pod adresem: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=260&action=details&document_id=1965293

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-28, 10:15