Gmina Konstantynów

Portal urzędu

   


Wójt Gminy Konstantynów - Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku znajdują się na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/

W załączeniu publikujemy "Informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych".

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Edward Kamiński, tel. 83 341-41-92 wewn. 27 lub kom. 663-125-355.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-15, 14:25


Załączniki:

1. Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów z załącznikami (pdf)