Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 12 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Solinki.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Pana Jarosława Rogoźnickiego.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Gabriela Dudek
  • Jarosław Ignatiuk
  • Grzegorz Szczygielski

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-14, 10:43