Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie, odbędzie się XIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad XIII Sesji Rady Gminy

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Protokołu z XII Sesji Rady Gminy

5. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres pomiędzy sesjami

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  • w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Konstantynów w roku szkolnym 2018/2019"
  • w sprawie "Programu Współpracy Gminy Konstantynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020"

7. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia

8. Zamknięcie obrad


TRANSMISJA OBRAD XIII. SESJI RADY GMINY KONSTANTYNÓW

(transmisja zakończona - zapis obrad)

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-28, 11:51