Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Z końcem marca po polskiej stronie rzeki Bug zamontowano 25 megafonów do słuchania odgłosów przyrody. Wchodząc do środka tych drewnianych konstrukcji, można usłyszeć wzmocnione dźwięki otoczenia.

Instalacja megafonów na terenie nadbużańskich gmin realizowana jest w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” oraz transgranicznego zadania pn. „Łączy nas Bug”, którego liderem jest gmina Drohiczyn. W projekcie uczestniczą również inne nadbużańskie samorządy z Polski, ale także z Ukrainy i Białorusi.

Jeden z megafonów został zlokalizowany na obszarze naszej gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie przeprawy promowej w Gnojnie.

Więcej o projekcie przeczytasz na stronie: https://www.bugunitesus.eu/


Autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-06, 12:07


Galeria zdjęć