Gmina Konstantynów

Portal urzędu

napis się gra sie ma, rysunek kostki do gry, logo organizatora
Aktualność

Się gra się ma – Bezpieczny playroom

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie przystąpił do konkursu „Się gra się ma – Bezpieczny playroom”. Każdy może głosować raz dziennie z każdego posiadanego urządzenia. Głosować można do 28 listopada 2019 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-04, 13:54

Przejdź do aktualności

aktorzy w strojach smerfów, w tle kolorowe obrazki
Aktualność

Ferie na wesoło

Wójt Gminy Konstantynów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie, oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konstantynowie zapraszają na spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt. Pierścień Morfeusza, który odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-19, 8:15

Przejdź do aktualności

trzy krasnoludki na niebieskim tle
Aktualność

Nabór do żłobka

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-06, 8:18

Przejdź do aktualności

napis o zawieszeniu zajęć edukacyjnych
Aktualność

Zajęcia w placówkach edukacyjnych czasowo zawieszone

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-11, 11:30

Przejdź do aktualności

grupa uczniów
Aktualność

Program Stypendialny Horyzonty

Horyzonty to jeden z najbardziej wszechstronnych programów stypendialnych w Polsce. Oferuje wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz z rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Stypendyści mają szansę uczyć się w szkołach w dużych miastach kładących nacisk nie tylko na wysoki poziom nauczania, ale także zaangażowanie społeczne i umiejętność współpracy.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-03, 8:54

Przejdź do aktualności

kula ziemska z zielonym listkiem na dłoni
Aktualność

22 kwietnia - Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-20, 11:32

Przejdź do aktualności

napis zdalna szkoła na niebieskim tle
Aktualność

"Zdalna Szkoła" w Gminie Konstantynów

Informujemy, że Gmina Konstantynów uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-22, 11:45

Przejdź do aktualności

biało-czerwona flaga z napisem szkoła podstawowa
Aktualność

Akademia z okazji Święta Konstytycji 3 Maja

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii przygotowali akademię z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W związku z aktualnie obowiązującym stanem epidemii, materiał filmowy został przygotowany przez uczniów i nauczycieli w warunkach domowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-30, 9:26

Przejdź do aktualności

grafika z bawiącymi się dziećmi, obok napis rekrutacja
Aktualność

Rekrutacja uzupełniająca dla przedszkolaków

Informujemy, że w dniach od 4 do 29 maja 2020 roku przeprowadzone zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Konstantynowie oraz Oddziału Przedszkolnego w Komarnie-Kolonii na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych jednostek oświatowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-04, 11:59

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z pszczołami i plastrem miodu w kształcie województwa lubelskiego
Aktualność

Konkurs plastyczny - Jak mogę pomóc pszczołom?

Dzieci przedszkolne i uczniów z klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego gorąco zachęcamy do poznania zwyczajów pszczół i udziału w konkursie plastycznym „Jak mogę pomóc pszczołom?”. Poproście rodziców, aby poczytali Wam o tych małych owadach, a następnie samodzielnie narysujcie lub namalujcie odpowiedź na konkursowe pytanie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-08, 10:16

Przejdź do aktualności

dzieci z piłką do koszykówki
Aktualność

Wznowienia zajęć w ramach SMOK

Od 1 czerwca 2020 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów kontynuuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Zajęcia prowadzone będą w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-22, 12:10

Przejdź do aktualności

kolorowe krasnoludki
Aktualność

Nabór do żłobka

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-02, 13:28

Przejdź do aktualności

laptop napis zdalna szkoła+
Aktualność

Zdalna Szkoła+ w Gminie Konstantynów

Informujemy, że Gmina Konstantynów uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, które zostało przyznane na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-03, 10:45

Przejdź do aktualności

czworo dzieci na plaży
Aktualność

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne GIS, MEN i MZ

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-05, 10:31

Przejdź do aktualności

grafika, kula ziemska, serce, wiatrak, gwiazdy
Aktualność

Dzień o suszy i retencji

17 czerwca br., w godz. 11:00-12:20 Ministerstwo Klimatu organizuje wydarzenie on-line „Dzień o Suszy i Retencji w Ministerstwie Klimatu”. Warsztaty nawiązują do Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą i są kontynuacją projektu „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”. W programie wydarzenia znalazły się m.in. dyskusje i rozmowy z ekspertami. Serdecznie zapraszamy uczniów oraz nauczycieli do udziału w wydarzeniu!

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-15, 11:14

Przejdź do aktualności

lupa, ikonka ludzi
Aktualność

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Konstantynów ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Gminy Konstantynów. Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-13, 12:41

Przejdź do aktualności

osoby na scenie, w tle kolorowe domy
Aktualność

Spektakl plenerowy w parku Platerów

Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na spektakl plenerowy Teatru Blaszany Bębenek pt. "Szkoła Pana Kleksa", który odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku (piątek) o godzinie 15:00 w parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-22, 12:00

Przejdź do aktualności

znane postacie historyczne na tle mapy z datą 1920
Aktualność

Bitwa Warszawska 1920

Biuro Programu „Niepodległa” wspólnie z Polskim Radiem S.A. przygotowały wyjątkowy serwis internetowy poświęcony Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Przygotowany w formie nowoczesnej encyklopedii multimedialnej portal nie tylko opowiada o wojnie polsko-bolszewickiej, ale przede wszystkim pokazuje życie Polaków, istotne wydarzenia, fakty i postaci tamtego okresu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-23, 7:45

Przejdź do aktualności

trzy kolorowe krasnoludki
Aktualność

Wesołe Krasnoludki - rekrutacja

"Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-05, 12:37

Przejdź do aktualności

kolorowe przybory szkolne na drewnianym stole
Aktualność

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Przedszkolaki, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół oraz Rodzice. Dzisiaj, 1 września 2020 r. w dniu rozpoczynającym rok szkolny 2020/2021 w nowych okolicznościach, z wieloma ograniczeniami w związku z COVID-19, życzę Wam by nauka przynosiła wiele pozytywnych wrażeń, a szkoła była wspaniałym miejscem do odkrywania świata i rozwijania własnych talentów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-01, 7:33

Przejdź do aktualności

autobusy na parkingu
Aktualność

Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie w roku szkolnym 2020/2021, będzie realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp. z o.o. Będą to kursy ogólnodostępne, a pierwszeństwo przejazdu mają uczniowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-01, 9:28

Przejdź do aktualności

znak drogowy - przystanek autobusowy
Aktualność

Bezpieczne korzystanie z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Infrastruktury opracowały wytyczne w zakresie bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Wytyczne mają również zastosowanie w zakresie dojazdu uczniów do i ze szkoły.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-03, 14:22

Przejdź do aktualności

autobus szkolny na drodze, w tle drzewa i przystanek
Aktualność

Ogłoszenie - sprzedaż autobusu szkolnego

Wójt Gminy Konstantynów ogłosił przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego marki Jelcz, model - L090M, będącego składnikiem majątku ruchomego gminy. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-07, 12:13

Przejdź do aktualności

serduszka i tulipan, obok napis dzień edukacji narodowej
Aktualność

Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia władz samorządowych Gminy Konstantynów, skierowane do Nauczycieli i Pracowników Oświaty, z okazji przypadającego na dzień 14 października Dnia Edukacji Narodowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-12, 11:09

Przejdź do aktualności

widok strony internetowej z ocenami ucznia
Aktualność

E-dziennik w Szkole Podstawowej w Komarnie-Kolonii

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii wdrożyła funkcjonowanie e-dziennika. System dziennika elektronicznego (optivum NET+(UONET+) – VULCAN zostanie uruchomiony od dnia 12 października 2020 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-12, 11:32

Przejdź do aktualności

napis konkurs plastyczny, w rogu kolorowe kredki
Aktualność

Wakacje na wsi - konkurs plastyczny

Urząd Statystyczny w Lubinie informuje o konkursie plastycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Wakacje na wsi”. Tematem Konkursu jest przygotowanie prac plastycznych prezentujących wspomnienia dzieci z wakacji spędzonych na wsi lub ich wyobrażenia na ten temat, z nawiązaniem do pracy rolników, zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych i innych zagadnień objętych Powszechnym Spisem Rolnym.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-19, 10:04

Przejdź do aktualności

kolorowe krasnoludki na błękitnym tle
Aktualność

Wesołe Krasnoludki - rekrutacja

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”. W ramach projektu zapewniona będzie bezpłatna opieka żłobkowa dla dzieci do lat 3 w terminie do 31.01.2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-10, 7:56

Przejdź do aktualności

klawiatura laptopa
Aktualność

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

W biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-15, 8:17

Przejdź do aktualności

grafika z dziećmi
Aktualność

Rekrutacja do przedszkola i szkół podstawowych - terminy

Wójt Gminy Konstantynów określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstantynów na rok szkolny 2021/2022.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-25, 9:05

Przejdź do aktualności

sylwetki pięciu postaci, patronów roku 2021
Aktualność

Patroni 2021 roku

27 listopada ubiegłego roku Sejm RP podjął uchwały ustanawiające patronów bieżącego 2021 roku. W tym gronie znalazły się wybitne i zasłużone dla naszej kultury narodowej osobowości: Stefan Kardynał Wyszyński z racji na 40. rocznicę śmierci, a także 120. rocznicę urodzin, Stanisław Lem w stulecie urodzin, Cyprian Kamil Norwid – z okazji rocznicy urodzin, Krzysztof Kamil Baczyński – z racji na stulecie urodzin, Tadeusz Różewicz – w rocznicę urodzin.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-03, 8:18

Przejdź do aktualności

krajobraz górski
Aktualność

Równać Szanse – zdobywamy szczyty, pokonujemy góry

Kilkunastu aktywnych, ambitnych i młodych ludzi postanowiło stworzyć jedną grupę i wraz z Gminną Biblioteką Publiczną im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie podjąć się wspólnego realizowania projektu „Równać Szanse”. O możliwości udziału w programie dowiedzieliśmy się od naszej bibliotekarki, która razem z nami będzie pogłębiać swoją pasję do polskich gór.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-22, 10:00

Przejdź do aktualności

uśmiechnięta młodzież na żaglówce
Aktualność

Stypendium Horyzonty czeka na Ciebie

Horyzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. Rekrutacja ruszyła 15 lutego i potrwa do 31 marca 2021. Program skierowany jest do uczniów klas 8 szkół podstawowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-22, 11:52

Przejdź do aktualności

telefon w dłoniach dziecka
Aktualność

Bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

Fundacji ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia, realizuje psychologiczne wsparcie dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli w postaci bezpłatnej całodobowej infolinii - 800 080 222.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-17, 13:31

Przejdź do aktualności

grafika z telefonem i numer 800 12 12 12
Aktualność

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania - 800 12 12 12

Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącą się z nią koniecznością izolacji, ograniczeniem kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Jest nim całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-22, 13:53

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z pszczołami
Aktualność

Jak dzieci widzą rolę pszczół w przyrodzie?

Dzieci przedszkolne i uczniów z klas I-III szkół podstawowych zachęcamy do poznania zwyczajów pszczół i udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego realizowanego w tym roku pod hasłem „Co zawdzięczam pszczołom?” Prace konkursowe można przesyłać do 4 maja 2021 r. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-22, 14:10

Przejdź do aktualności

dziecięcy rysunek przedstawiający rodzinę
Aktualność

Zachowaj trzeźwy umysł 2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie po raz kolejny przystąpił do Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tym razem kampania porusza bardzo ważne w obecnym czasie tematy związane z pandemią i jej skutkami. Hasła, jakie towarzyszą tegorocznej akcji to: „W poszukiwaniu szczęścia”, „Depresja?” oraz „Smart - znaczy mądrze”.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-14, 9:17

Przejdź do aktualności

grafika z biegaczami i polską flagą
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej informuje, że już wkrótce ruszą zapisy do kolejnej edycji Biegu Tropem Wilczym. W zbliżającej się IX edycji Biegu, który odbędzie się 16 maja 2021 roku, ambicją organizatorów będzie utrzymanie ilości miast, w których odbędzie się bieg Tropem Wilczym gdzie pobiegnie ok. 75 000 biegaczy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-14, 10:26

Przejdź do aktualności

zielony brzeg rzeki
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2021 - Czyżówka /relacja/

W dniu 10 kwietnia 2021 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Operacja Czysta Rzeka”. 31 wolontariuszy posprzątało brzegi rzeki Czyżówki oraz tereny bezpośrednio do niej przyległe. Zebrano 107 worków śmieci !!!

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-15, 9:50

Przejdź do aktualności

grafika z dziewczynką w kapeluszu
Aktualność

Mały Konkurs Recytatorski

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie informuje, że do 23 kwietnia 2021 roku przyjmowane są zgłoszenia do XXXX. Małego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-15, 10:20

Przejdź do aktualności

zielona planeta w dłoni
Aktualność

22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

W czwartek 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Obecnie jest ono obchodzone w 192 krajach. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-22, 10:33

Przejdź do aktualności

chłopcy w strojach koszykarskich
Aktualność

SMOK wznawia zajęcia

Od 3 maja 2021 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów wznawiają zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Zapraszamy wszystkie dzieci kontynuujące treningi na zajęcia jak również wszystkie, które chciałyby je rozpocząć.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-26, 12:06

Przejdź do aktualności

grafika z osobami przy sprzęcie komputerowym
Aktualność

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla każdego

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleń IT organizowanych przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu: „Ctrl+C – Ctrl+V”. W chwili obecnej szkolenia będą w realizowane online. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i środków krajowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-13, 11:45

Przejdź do aktualności

zdjęcia obiektów na terenie gminy
Aktualność

Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej ogłosiło IX edycję konkursu "Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej", którego celem jest wzbogacenie wiedzy uczestników o naszym regionie, umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania, promocja Konstantynowa i Rocznika Konstantynowskiego oraz zaakcentowanie Roku Batalionów Chłopskich w powiecie bialskim.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-18, 11:31

Przejdź do aktualności

dziewczynka pokazująca dłonie pomalowane kolorowymi farbami
Aktualność

Lubelskie Pięknieje! - konkurs plastyczny

„Lubelskie Pięknieje. Jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoją okolicę” to druga edycja konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. Do wygrania są cenne nagrody rzeczowe m.in. deskorolki i smartwatche!

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-19, 12:19

Przejdź do aktualności

uśmiechnięte bignące dzieci
Aktualność

Głosuj na Podwórko Nivea w Konstantynowie

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zachęca do wzięcia udziału w konkursie Podwórko Nivea. Od 24 maja do 15 lipca można zagłosować na lokalizację Konstantynów, ul. Parkowa. Celem konkursu jest wyłonienie 20 zwycięskich lokalizacji i przyznanie im nagród w postaci wybudowania placu zabaw.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-26, 13:09

Przejdź do aktualności

bocian na łące
Aktualność

31 maja - Dzień Bociana Białego

31 maja obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto ma na celu popularyzację wiedzy na temat życia tych ptaków oraz zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby gatunku i rolę jaką pełni w polskiej kulturze i krajobrazie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-31, 9:31

Przejdź do aktualności

grafika ze słońcem
Aktualność

Półkolonie z Gminnym Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie informuje, że prowadzi zapisy na półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona, a zgłoszenia przyjmowane są tylko do 25 czerwca! O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zgłoszeń.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-24, 9:06

Przejdź do aktualności

kolorowe przybory szkolne
Aktualność

„Dobry Start” - wnioski tylko przez internet

Od dzisiaj Program „Dobry Start” zaczyna funkcjonować na nowych zasadach. Wypłaty świadczenia na wyprawkę szkolną (300 zł) realizowane będą wyłacznie na rachunek bankowy, a wnioski można składać tylko w formie elektronicznej. Ponadto obsługą i wypłatą świadczeń od 1 lipca zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-01, 10:15

Przejdź do aktualności

grafika przedstawiająca uczniów
Aktualność

Dobry Start - dyżur pracownika ZUS

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków i wypłatą świadczeń program „Dobry Start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym w dniu 16 lipca 2021 r. w godz. 9:00 – 11:00 w budynku Urzędu Gminy (pokój nr 10) dyżur będzie pełnił pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-06, 12:30

Przejdź do aktualności

napis wycieczka na niebieskim tle
Aktualność

Wycieczka do Lublina

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie organizuje wycieczkę do Lublina. Jest ona przeznaczona dla uczestników zabawy "Z książką nieustannie". Termin wyjazdu - 9 sierpnia 2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-28, 9:23

Przejdź do aktualności

zdjęcia dot. rolnictwa
Aktualność

Studia rolnicze na PSW

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej informuje o naborze kandydatów na studia dzienne i zaoczne na kierunku rolnictwo. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Uczelni.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-04, 9:51

Przejdź do aktualności

przybory szkolne
Aktualność

Stypendia szkolne 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informuje, że z dniem 15 września 2021 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2021/2022. Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać w terminie od 01.10.2021 r. do 15.10.2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-02, 13:19

Przejdź do aktualności

grafika z napisem konkurs
Aktualność

Konkursy dla uczniów w ramach NSP

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że w związku z prowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym 2021, ogłoszone zostały dwa konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych. Pierwszy z nich pt. "Spisowa wyszukiwarka językowa", dedykowany jest dla uczniów z klas 1-3. Dla uczniów z klas 4-8 przeznaczony jest konkurs pt. "Spisowa krzyżówka językowa".

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-07, 10:28

Przejdź do aktualności

dziecko bawiące się w piaskownicy
Aktualność

Bezpieczna zabawa w piaskownicy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej opracowała materiał informacyjny dotyczący podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabawy dzieci w piaskownicy. Prosimy o zapoznanie się z infografiką i stosowanie tych zasad na naszych obiektach - placach zabaw.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-16, 10:01

Przejdź do aktualności

osoba z książkami w dłoni
Aktualność

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Obchodzone jest w ramach upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z tej okazji nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-13, 9:52

Przejdź do aktualności

postacie patronów roku 2022
Aktualność

Patroni roku 2022

W związku z przypadającą w roku bieżącym 200. rocznicą pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, Sejm RP podjął uchwałę, na mocy której rok 2022 został ustanowiony Rokiem Polskiego Romantyzmu. „Ballady i romanse” będą również lekturą tegorocznego Narodowego Czytania.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-01-24, 10:24

Przejdź do aktualności

grafika z biegnącymi ludźmi
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2022 - X. edycja

Informujemy, że trwają zapisy na Bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie. Będzie to już X. edycja tego wydarzenia, a Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej organizuje je po raz siódmy. Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące zapisów, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-16, 11:15

Przejdź do aktualności

napisy w języku polskim i ukraińskim
Aktualność

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-04, 10:52

Przejdź do aktualności

grafika z napisami o zajęciach
Aktualność

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie informuje o zmianie godzin zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, aby dostosować program do trybu ich nauki. Zajęcia będą odbywały się według szczegółowego harmonogramu.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-25, 11:50

Przejdź do aktualności

kolorowe okładki książek dla dzieci
Aktualność

2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

W 2022 roku Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci przypada na 2 kwietnia (sobota). To święto nieprzypadkowo obchodzone jest akurat tego dnia. 2 kwietnia1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka” czy „Królowa Śniegu”.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-01, 8:54

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z napisami
Aktualność

Z Biblioteką w tysiące podróży w nieznane

Kwotę blisko 5,5 mln zł Narodowe Centrum Kultury przekaże 46 bibliotekom publicznym w 14 województwach na działania podejmowane w ramach konkursu BLISKO (2022-2023), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W tym gronie znalazła się również Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-08, 8:28

Przejdź do aktualności

walka na miecze na tle zamku
Aktualność

IX Jarmark artystyczno-historyczny

Poznaj tradycje ludowe Południowego Podlasia i odkrywaj jego najpiękniejsze uroki i smaki podczas IX Jarmarku artystyczno-historycznego. Niezwykłe spotkanie z wystawcami, artystami, rękodzielnikami i zespołami ludowymi.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-12, 9:50

Przejdź do aktualności

osoby na rowerze i poczet sztandarowy
Aktualność

Majówka w Gminie Konstantynów

Wójt Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zapraszają na IX Rodzinną Wycieczkę Rowerową oraz Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-27, 14:44

Przejdź do aktualności

harcerze na polu namiotowym
Aktualność

Nie czas na nudę - harcerska alternatywa

W dniu 13 maja 2022 roku (piątek) o godzinie 17:17 w Pałacu Platerów w Konstantynowie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy pt. "Nie czas na nudę. Harcerska alternatywa". Fotografie przedstawiają harcerskie przygody Hufca ZHP Biała Podlaska.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-05-10, 14:07

Przejdź do aktualności

grafika z twarzami dzieci
Aktualność

Piknik Rodzinny w Konstantynowie

Wójt Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Konstantynowie zapraszają na Piknik Rodzinny, który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2022 roku (niedziela) w parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-01, 12:53

Przejdź do aktualności

róża na książce
Aktualność

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życzenia wszystkim pracownikom oświaty składają Przewodniczący Rady Gminy Konstantynów i Wójt Gminy Konstantynów

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-13, 20:36

Przejdź do aktualności

grupa osób
Aktualność

Szkoła Inicjatyw Strażniczych

Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS) – to cykl szkoleń dla mieszkańców wsi i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-18, 8:55

Przejdź do aktualności

flaga biało-czerwona
Aktualność

„160. rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie”

Informujemy, że Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie znalazło się wśród beneficjentów dofinansowania w ramach Programu Niepodległa - „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Środki finansowe w kwocie 25.000 zł pozyskano na realizację zadania pn. „160. rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie”.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-21, 13:36

Przejdź do aktualności

grafika z postaciami w biegu
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2023

Trwają zapisy na Bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie. Będzie to już XI. edycja tego wydarzenia, a Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej organizuje je po raz ósmy. Bieg odbędzie się 5 marca 2023 roku w Parku Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-14, 9:09

Przejdź do aktualności

zdjęcia z postaciami, napis patroni
Aktualność

Patroni 2023 roku

Zgodnie z przyjętą tradycją Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza w swojej uchwale nazwiska patronów danego roku. Kim są patroni na 2023 rok? Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami siedmiu mecenasów.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-24, 13:23

Przejdź do aktualności

dziewczynka, grafika z napisami
Aktualność

#RozmawiajReaguj - kampania społeczna

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, prowadzi kampanię społeczną pt.: „#RozmawiajReaguj".

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-02, 8:32

Przejdź do aktualności

maskotka na tle napisów
Aktualność

“Warsztaty z Kicią Kocią”

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie zaprasza na “Warsztaty z Kicią Kocią”. Zajęcia dedykowane są dla dzieci w każdym wieku, a środki na realizację tego zadania zostały pozyskane w ramach konkursu na realizację projektów kulturalno-edukacyjnych.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-09, 12:05

Przejdź do aktualności

grafika z elementami ekologicznymi
Aktualność

Razem dbajmy o czyste powietrze!

Przełom zimy i wiosny to w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego tradycyjnie czas na ogłoszenie nowego konkursu plastycznego z zakresu ochrony środowiska. Tym razem naszych milusińskich zachęcamy do wykonania pracy nawiązującej do hasła „Razem dbajmy o czyste powietrze!”

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-24, 9:40

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Kwiecień w GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zachęca do zapoznania się z ofertą, jaka została przygotowana dla mieszkańców naszej gminy. Zajęcia, warsztaty, spotkania, kino... Każdy znajdzie coś dla siebie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-04, 11:20

Przejdź do aktualności

pióro w dłoni
Aktualność

Próbne egzaminy maturalne

Serwis edukacyjny www.dyktanda.pl zaprasza uczniów szkół średnich na próbne egzaminy maturalne! Arkusze egzaminacyjne zostały udostępnione bezpłatnie. Próbne arkusze maturalne zostały opracowane przez egzaminatorów CKE i OKE, dzięki temu ich rozwiązywanie stanowić będzie doskonałe przygotowanie przed docelowymi egzaminami.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-04, 11:43

Przejdź do aktualności

długopis w dłoni
Aktualność

Próbne egzaminy dla uczniów ósmej klasy

Chcesz wiedzieć, jak poradzisz sobie z egzaminem ósmoklasisty? Zespół Dyktanda.pl i Mathematics.live zapraszają na próbne egzaminy dla uczniów ósmej klasy! Przygotowane zostały bezpłatne, próbne egzaminy dla wszystkich zainteresowanych uczniów, które odzwierciedlają standardy egzaminacyjne.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-12, 13:22

Przejdź do aktualności

flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Aktualność

Majówka w Gminie Konstantynów

Zbliżające się święta majowe nasi mieszkańcy będą mogli spędzić zarówno na sportowo, jak i w bardziej oficjalnej formie. W dniu 2 maja odbędzie się wycieczka rowerowa, której celem będzie uczczenie Dnia Flagi. 3 maja będą miały miejsce oficjalne gminne uroczystości, związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-20, 9:42

Przejdź do aktualności

osoby w strojach z okresu powstania styczniowego
Aktualność

„160. rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie”

W dniu 28 maja 2023r. przy przeprawie promowej w miejscowości Gnojno, w gminie Konstantynów, odbędzie się niezwykłe wydarzenie – „160. rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie”. Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-28, 9:27

Przejdź do aktualności

grafika z napisami o pikniku
Aktualność

Piknik Rodzinny w Parku Platerów

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 18 czerwca 2023 r. (niedziela), w godzinach 15:00 - 19:00, w Parku Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-14, 10:57

Przejdź do aktualności

piłka do gry w  koszykówkę wpadająca do kosza
Aktualność

Program SMOK w naszej gminie

Kontynuujemy realizację projektu SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki) w naszej gminie. Aktualnie dobiega końca realizacja programu w I semestrze 2023 roku (program realizowany jest do końca czerwca), od września ruszamy z realizacją następnego semestru.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-15, 10:57

Przejdź do aktualności

szafki na ubrania
Aktualność

Zbiórka na szafki dla uczniów

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie zwraca się z prośbą o wsparcie zbiórki na zakup szafek do szatni dla każdego ucznia szkoły. Treść apelu publikujemy poniżej i zachęcamy do włączenia się do tej akcji.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-15, 11:49

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Stypendia Pomostowe 2023/2024

Od 7 lipca 2023 roku maturzyści z małych miejscowości i obszarów wiejskich mogą aplikować o stypendium pomostowe w wysokości 7 tys. złotych na I rok studiów. Rekrutacja trwa do 18 sierpnia!

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-17, 12:48

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

"W pogoni za literaturą" - wyjazd do Zwierzyńca

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie zaprasza na wyjazd do Zwierzyńca, który odbędzie się w ramach projektu "W pogoni za literaturą". Szczegółowe informacje dostępne są u organizatora i na załączonym plakacie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-31, 9:41

Przejdź do aktualności

droga i las z lotu ptaka
Aktualność

Zwierzyniec i okolice z SPZK

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza na dwudniowy wyjazd do Zwierzyńca i jego okolic, który realizowany jest w ramach zadania publicznego pt. "Rusz się z nami". Odbędzie się on w terminie 5-6 sierpnia 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-31, 9:54

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z postaciami
Aktualność

Lokalne Ekopraktyki - konkurs

Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizuje konkurs „Lokalne Ekopraktyki”, który skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-08-11, 12:53

Przejdź do aktualności

las
Aktualność

Rozmowy na skraju puszczy - spektakl

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na oparty na faktach spektakl pt. "Rozmowy na skraju puszczy". Odbędzie się on w dniu 23 września 2023 roku (sobota) o godzinie 18:00 w sali widowiskowej GCK, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-08-31, 11:24

Przejdź do aktualności

grafika z przyborami szkolnymi
Aktualność

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Obchodzone jest w ramach upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z tej okazji nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia składa Wójt Gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-13, 8:49

Przejdź do aktualności

grafika z napisami na kolorym tle
Aktualność

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny - eliminacje gminne

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza do udziału w "Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym" - eliminacje gminne. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych, ochroną przeciwpożarową i działalnością straży pożarnych.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-17, 11:51

Przejdź do aktualności

mężczyzna na tle grafiki z tekstem
Aktualność

Bezpłatny webinar dla uczniów ósmych klas

Chcesz wiedzieć, jak efektywnie uczyć się do egzaminu? Do czego dobrze jest się przyłożyć? Jak rozwiązywać poszczególne typy zadań? Dołącz do bezpłatnego webinaru!

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-25, 8:28

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika
Aktualność

Aktywne ferie z Biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na trzydniowy wyjazd do Grodziska Mazowieckiego i Warszawy, który odbędzie się w dniach 9-11 lutego 2024 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-09, 9:19

Przejdź do aktualności

grafika z kosmicznymi elementami
Aktualność

Kino sferyczne

Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na dwa bezpłatne seanse kina sferycznego. Odbędą się one w dniu 2 lutego 2024 roku (piątek) o godzinie 11:00 i 12:00 w sali widowiskowej GCK przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-22, 10:53

Przejdź do aktualności

grafika z postaciami patronów roku
Aktualność

Patroni 2024 roku

Jak co roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybrał mecenasów roku. Kto został patronem nowego 2024 roku? W niniejszym artykule przedstawiamy wyróżnione osoby i ich krótkie charakterystyki.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-22, 11:21

Przejdź do aktualności

telefon w dłoni, grafika z numerem 112
Aktualność

Numer alermowy 112 - konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Podczas uroczystości z okazji obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, Wojewoda Lubelski ogłosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Raz, dwa, trzy – pomagasz ty; Jeden, jeden, dwa – pomagam ja”.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 10:35

Przejdź do aktualności

grafika z biegaczami
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2024

Trwają zapisy na Bieg Tropem Wilczym. Będzie to już XII. edycja tego wydarzenia, a Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej organizuje je po raz dziewiąty. Bieg odbędzie się 3 marca 2024 r. w Parku Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 11:06

Przejdź do aktualności