Gmina Konstantynów

Portal urzędu


31 maja obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto ma na celu popularyzację wiedzy na temat życia tych ptaków oraz zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby gatunku i rolę jaką pełni w polskiej kulturze i krajobrazie.

Bociany białe (Ciconia ciconia) są nieodłącznym symbolem polskiej wsi i jednym ze zwiastunów wiosny. Polska jest europejską ostoją bociana białego. Szacuje się, że w naszym kraju gniazduje około 50 000 par bocianów, a co piąty przedstawiciel tego gatunku związany jest z Polską.

Są one nierozerwalnie związane również z naszym regionem. W tym dniu zachęcamy do bliższego poznania "współmieszkańców" naszej gminy. Informacje o bocianach dostępne są m.in. na Portalu Informacyjnym "Bocian" - http://www.bocian.org.pl/bocian-bialy/o-bocianie

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-31, 9:31