Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Od dzisiaj Program „Dobry Start” zaczyna funkcjonować na nowych zasadach. Wypłaty świadczenia na wyprawkę szkolną (300 zł) realizowane będą wyłącznie na rachunek bankowy, a wnioski można składać tylko w formie  elektronicznej. Ponadto obsługą i wypłatą świadczeń od 1 lipca zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko przez internet, za pomocą: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portalu Emp@tia albo serwisu bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-z-programu-dobry-start/4085671

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-01, 10:15