Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Zgodnie z przyjętą tradycją Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza w swojej uchwale nazwiska patronów danego roku. Kim są patroni na 2023 rok? Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami siedmiu mecenasów.


Wojciech Korfanty

(20 kwietnia 1873 – 17 sierpnia 1939)

Polityk, myśliciel społeczny i publicysta na stałe związany z chrześcijańską demokracją. Jako poseł do niemieckiego Reichstagu głośno żądał przyłączenia do Polski ziem zaboru pruskiego, w tym Górnego Śląska. W czasach II Rzeczypospolitej był członkiem Naczelnej Rady Ludowej kierującej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim, a następnie dyktatorem III Powstania Śląskiego. W drugiej połowie 1923 r. pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa.


Jerzy Nowosielski

(7 stycznia 1923 – 21 lutego 2011)

Malarz, rysownik, scenograf, pedagog, filozof, teoretyk sztuki i myśliciel religijny uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon. Uznawany za jedną z najwybitniejszych postaci polskiej kultury współczesnej. Nie tylko tworzył sztukę, ale także pisał o niej. Wykonał wyposażenie i polichromie licznych świątyń rzymskokatolickich, grekokatolickich i prawosławnych. Malował także akty kobiece i pejzaże oraz formy abstrakcyjne.


Aleksander Fredro

(20 czerwca 1793 – 15 lipca 1876)

Komediopisarz, pamiętnikarz, poeta oraz żołnierz kampanii napoleońskich. Był uczestnikiem wyprawy na Moskwę w 1812 r., a za męstwo został odznaczony orderami Virtuti Militari oraz Legii Honorowej.


Paweł Edmund Strzelecki

(20 lipca 1797 – 6 października 1873)

Badacz, podróżnik, odkrywca i filantrop. Jako pierwszy Polak okrążył samodzielnie kulę ziemską. Badał tereny Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii.


Aleksandra Piłsudska

(12 grudnia 1882 – 31 marca 1963)

Działaczka niepodległościowa, członkini Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Partii Socjalistycznej, odznaczona za męstwo orderami Virtuti Militari, Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Niepodległości. Działała w Organizacji Bojowej PPS, współpracowała ze Związkiem Strzeleckim. W czasie I wojny światowej wstąpiła do Legionów Polskich, była komendantką kurierek legionowych. Niezwykle zaangażowana w działalność społeczną.


Maurycy Mochnacki

(13 września 1803 – 20 grudnia 1834)

Konspirator, dziennikarz, krytyk literacki, pianista, członek niemal wszystkich ówczesnych tajnych sprzysiężeń przeciw Rosji w Warszawie, żołnierz Powstania Listopadowego odznaczony Virtuti Militari. Po upadku powstania został zmuszony do emigracji: carat skazał go zaocznie na śmierć przez powieszenie.


Jadwiga Zamoyska

(4 lipca 1831 – 4 listopada 1923)

Współtwórczyni Fundacji Zakłady Kórnickie, zaangażowana społecznie patriotka, poliglotka, autorka spójnego systemu pedagogicznego, założycielka pierwszej w Polsce zawodowej szkoły gospodarstwa domowego. Prekursorka myślenia o oświacie w kategoriach zarządzania projektem. Jedna z pierwszych osób odznaczonych Orderem Odrodzenia Polski.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-24, 13:23