Gmina Konstantynów

Portal urzędu


27 listopada ubiegłego roku Sejm RP podjął uchwały ustanawiające patronów bieżącego 2021 roku. W tym gronie znalazły się wybitne i zasłużone dla naszej kultury narodowej osobowości: Stefan Kardynał Wyszyński z racji na 40. rocznicę śmierci, a także 120. rocznicę urodzin, Stanisław Lem w stulecie urodzin, Cyprian Kamil Norwid – z okazji rocznicy urodzin, Krzysztof Kamil Baczyński – z racji na stulecie urodzin, Tadeusz Różewicz – w rocznicę urodzin.

Obok tego rok 2021 będzie obchodzony jako Rok Konstytucji 3 Maja.

Sylwetki wszystkich patronów 2021 roku znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie pod adresem: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/patroni-2021-roku/

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-03, 8:18