Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Jan HOŁUB

Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej
Pokój: 7
Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 23
Email: jan.holub@ugkonstantynow.pl
herb