Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Edward KAMIŃSKI

Stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Pokój: 4
Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 27
Email: edward.kaminski@ugkonstantynow.pl
herb