Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Joanna SKRZYPKOWSKA

Stanowisko: Radna Gminy
Pokój: Brak
Numer telefonu: Brak
Email: joanna.skrzypkowska@ugkonstantynow.pl
Kadencja: od 2024 do 2029
herb

Okręg wyborczy nr 8 - Komarno