Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wioletta SOSNOWSKA

Stanowisko: Radna Gminy
Pokój: Brak
Numer telefonu: Brak
Email: wioletta.sosnowska@ugkonstantynow.pl
Kadencja: od 2024 do 2029
herb

Okręg wyborczy nr 4 - Konstantynów