Gmina Konstantynów

Portal urzędu

dwóch mężczyzn i kobieta
Aktualność

Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września br. trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Jest to badanie statystyczne, które obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne na terenie kraju i jest realizowane przez Główny Urząd Statystyczny. Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na ten temat.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 11:19

Przejdź do aktualności

lista numerów telefonów na zielonym tle
Aktualność

Uwaga !!! - Rachmistrz dzwoni

Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny 2020, który jest prowadzony także w formie wywiadu telefonicznego. W związku z powyższym publikujemy numery telefonów z jakich mogą kontaktować się rachmistrze.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-07, 8:43

Przejdź do aktualności

napis konkurs plastyczny, w rogu kolorowe kredki
Aktualność

Wakacje na wsi - konkurs plastyczny

Urząd Statystyczny w Lubinie informuje o konkursie plastycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Wakacje na wsi”. Tematem Konkursu jest przygotowanie prac plastycznych prezentujących wspomnienia dzieci z wakacji spędzonych na wsi lub ich wyobrażenia na ten temat, z nawiązaniem do pracy rolników, zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych i innych zagadnień objętych Powszechnym Spisem Rolnym.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-19, 10:04

Przejdź do aktualności

klawiatura laptopa
Aktualność

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

W biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-15, 8:17

Przejdź do aktualności

strumienie wody zraszające uprawy
Aktualność

Pomóż sobie walczyć z suszą

Do 28 stycznia 2021 r. trwa naborów wniosków o wsparcie inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy. Pomoc jest finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie jest przyznawane na inwestycje w nowe instalacje nawadniające lub ulepszenie już istniejących, powiększenie obszaru nawadniania lub jednoczesne powiększenie obszaru nawadniania i modernizację już istniejących instalacji.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-30, 12:48

Przejdź do aktualności

zeszyt z odręcznym rysunkiem
Aktualność

Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-13, 12:23

Przejdź do aktualności

ciągnik na polnej drodze
Aktualność

Zwrot podatku akcyzowego - terminy składania wniosków

Zgodnie z przepisami Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustalone zostały terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych w 2021 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-22, 14:46

Przejdź do aktualności

grafika walizki, laptopa i busa z napisem stop
Aktualność

Kupując podróbki, tracisz wiele razy!

9 lutego 2021 r. ruszyła kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przeciwko nielegalnym, w tym podrobionym środkom ochrony roślin. Tegoroczna edycja wspólnej kampanii, realizowanej już od trzech lat, wystartowała pod hasłem Kupując podróbki, tracisz wiele razy!

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-11, 8:38

Przejdź do aktualności

trójka dzieci wykonaująca prace plastyczne przy stole
Aktualność

Bezpiecznie na wsi - konkurs KRUS

Ruszyła XI edycja konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jego współorganizatorem. Ideą konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, jest promowanie właściwych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-16, 10:40

Przejdź do aktualności

napis szkolenia na różowym tle
Aktualność

Szkolenia dla rolników

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oferuje szereg szkoleń, konferencji dla rolników. Odbywać się one będą w formie webinariów i wideokonferencji. Udział wymaga rejestracji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Organizatora.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-16, 11:28

Przejdź do aktualności

palące się trawy na łące
Aktualność

Wypalanie traw - niezgodne z prawem

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od wielu lat MRiRW, ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, jednak co roku znajdują się osoby, które uprawiają ten proceder.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-11, 9:28

Przejdź do aktualności

panorama rolnicza
Aktualność

Innowacyjny projekt dla rolników

Informujemy, że Gmina Konstantynów jako jedna pierwszych w kraju przystąpiła do realizacji innowacyjnego projektu pt. "Cyfryzacja i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań w Gminie Konstantynów" - etap I. Do bezpłatnego udziału w tym projekcie uprawnieni są wszyscy podatnicy - płatnicy podatku rolnego z obszaru naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-16, 13:09

Przejdź do aktualności

grafika wirusa
Aktualność

Ograniczenia w PZDR Grabanów

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, ograniczone zostały osobiste wizyty w tym ośrodku - będą one możliwe tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z doradcą.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-18, 14:26

Przejdź do aktualności

uśmiechnięta postać mężczyzny w czapce z daszkiem
Aktualność

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs jest jednym z wielu działań prowadzonych przez KRUS promujących zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i ochrony przed chorobami związanymi z wykonywaniem tego zawodu.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-18, 15:15

Przejdź do aktualności

panorama zielonych upraw na polu
Aktualność

Dopłaty tylko przez eWniosekPlus

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Nie będą już rozsyłane formularze w wersji papierowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-23, 10:28

Przejdź do aktualności

tablica z ostrzeżeniem o ptasiej grypie
Aktualność

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje o występującym w dalszym ciągu zagrożeniu wysoce zjadliwą ptasią grypą u ptaków hodowlanych i dzikich. W związku z powyższym przesyła tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zapoznanie się z tym dokumentem.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-25, 8:59

Przejdź do aktualności

ciągnik rolniczy podczas prac polowych
Aktualność

Nowoczesna polska wieś - konkurs fotograficzny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Nowoczesna polska wieś". Ma on przynieść efekt w postaci zdjęciowej dokumentacji zmian, które zaszły na polskiej wsi, zwłaszcza od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-31, 12:53

Przejdź do aktualności

lis na łące
Aktualność

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 24-26 kwietnia 2021 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie wiosennej akcji ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-19, 11:15

Przejdź do aktualności

widok na budynki, lasy i pola z lotu ptaka
Aktualność

Nowy termin składania wniosków o dopłaty

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wydłużeniu do 17 czerwca br. terminu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-23, 8:54

Przejdź do aktualności

zielone liście drzew
Aktualność

Wsparcie na zalesianie - nabór wniosków

Od 1 czerwca do 2 sierpnia odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-19, 12:43

Przejdź do aktualności

kolorowe owoce
Aktualność

Infromacja KOWR dla przedsiębiorców

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, zobowiązani przedsiębiorcy powinni złożyć deklarację do właściwego terytorialnie Oddziału Terenowego KOWR.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-07, 13:29

Przejdź do aktualności

kukurydza w promieniach słońca
Aktualność

Powierzchnia upraw w gminach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła pod adresem https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/ narzędzie pod nazwą "Powierzchnia upraw w gminach". Można w nim wyszukać gatunki (spośród 330 pozycji) oraz powierzchnie upraw lub grup upraw (np. warzywa) dla wybranej lokalizacji (województwo, powiat, gmina) lub dla całego kraju.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-08, 10:21

Przejdź do aktualności

ciągnik na polu, w tle kwitnący rzepak
Aktualność

Dopłaty tylko przez internet

Niespełna dwa tygodnie zostały na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe za 2021 r. Obecnie o dopłaty można ubiegać się jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wysyła oświadczeń o braku zmian w formie papierowej. Termin składania wniosków do ARiMR upływa 17 czerwca.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-08, 10:39

Przejdź do aktualności

uschnięte uprawy na polu
Aktualność

Szkody w uprawach rolnych w 2020 r. - nabór wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-08, 10:50

Przejdź do aktualności

pszczoła, oprysk rzepaku
Aktualność

Komunikaty Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie opracował komunikaty "Chroniąc rośliny - pamiętajmy o pszczołach" oraz "Weryfikacja opryskiwaczy". Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-14, 9:33

Przejdź do aktualności

krajobraz łąk
Aktualność

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość". Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-08, 8:00

Przejdź do aktualności

kulki gradowe na trawie
Aktualność

Nabór oświadczeń - niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Informujemy, że oświadczenia w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gradu, można składać w terminie od 09.07.2021r. do 16.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-09, 9:33

Przejdź do aktualności

meżczyzna w tle łany zboża
Aktualność

Zgłoś szkodę rolniczą – susza 2021

Informujemy, że producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane przez tegoroczną suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-09, 8:29

Przejdź do aktualności

roślina wyrastająca z ziemi
Aktualność

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej - konsultacje

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że prowadzone są konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Ten etap konsultacji społecznych dokumentu potrwa od 30 lipca do 15 września 2021 r. Efektem uwag zgłoszonych na tym etapie konsultacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i przekazanie go, pod koniec roku, do Komisji Europejskiej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-11, 9:56

Przejdź do aktualności

pszczoły
Aktualność

Kurs pszczelarstwa

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprasza na Kurs pszczelarstwa, który odbędzie się w dniach 23-24 października 2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-29, 8:21

Przejdź do aktualności

odznaczenia na paterze
Aktualność

„Zasłużony dla rolnictwa”

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Bialskiego w dniu 30 września dokonano wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa” nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W gronie uhonorowanych rolników znalazł się także Wojciech Litwiniuk z Witoldowa.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-15, 10:38

Przejdź do aktualności

ciągnik na polu
Aktualność

Zmiany w dopłatach do paliwa rolniczego

Od 2022 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymają większy zwrot podatku. Zmiany wprowadza Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-10, 13:35

Przejdź do aktualności

opryskiwacz
Aktualność

Stosowanie środków ochrony roślin - szkolenie chemizacyjne

Informujemy , że w dniu 20 stycznia 2022 roku o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się szkolenie skierowane do rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne). Organizatorem szkolenia jest firma Szkoltex Daniel Sochacki.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-01-17, 7:59

Przejdź do aktualności

mężczyzna z laptopem
Aktualność

Pomóż w przygotowaniu uproszczeń dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje projekt, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-01-20, 13:05

Przejdź do aktualności

grafika na tle zboża
Aktualność

Promocja produktów rolno-spożywczych - nowy formularz

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje iż od dnia 14.02.22 r. obowiązuje nowy formularz Deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-18, 9:12

Przejdź do aktualności

strażak na tle płomieni ognia
Aktualność

Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów, każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Są one szkodliwe dla środowiska i stanowią ogromne zagrożenie dla życia.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-31, 14:20

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

12 maja - Międzynarodowy Dzień Zdrowia Rośłin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie przypomina, że w dniu 12 maja 2022 roku przypada Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin. Celem organizowanych w tym dniu wydarzeń jest podniesienie świadomości znaczenia zdrowia roślin w kontekście spraw rozpatrywanych na forum globalnym.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-05-10, 14:19

Przejdź do aktualności

prosięta i zboża na polu
Aktualność

Nabór wniosków na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Przypominamy, że zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF, do 30 grudnia mogą składać wnioski do ARiMR.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-14, 8:13

Przejdź do aktualności

grafika z krajobrazem wiejskim
Aktualność

Konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-07, 8:45

Przejdź do aktualności

kombajn zbożowy podczas żniw
Aktualność

Badanie koniunktury w gospodarstwie rolnym

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-15, 13:51

Przejdź do aktualności

kwiat słonecznika
Aktualność

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Wójt Gminy Konstantynów, Parafia pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie serdecznie zapraszają mieszkańców gminy do udziału w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-03, 15:07

Przejdź do aktualności

grafika z dożynkowymi plonami
Aktualność

Dożynki parafialno-gminne 2022

Wójt Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, Parafia pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie oraz Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Konstantynów zapraszają na "Dożynki parafialno-gminne", które odbędą się 28 sierpnia 2022 roku w parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-23, 11:07

Przejdź do aktualności

warzywa na stoisku
Aktualność

Lubelski e-bazarek

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przypomina o funkcjonowaniu ogólnopolskiego serwisu „Polski e-bazarek", na którym Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju utworzyły wspólne narzędzia internetowe, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż swoich produktów. LODR w Końskowoli w ramach „Lubelskiego e-bazarku" będzie promował i pomagał mieszkańcom obszarów wiejskich naszego województwa w sprzedaży produktów w skali całego kraju.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-14, 11:10

Przejdź do aktualności

napisy o targach
Aktualność

Targi Rolnicze Agro-Park

Targi Lublin zapraszają do wzięcia udziału w XIV Targach Rolniczy Agro-Park, które odbędą się w Lublinie w dniach 15 - 16 października 2022 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-05, 7:56

Przejdź do aktualności

grafika z dziećmi w gospodarstwie
Aktualność

Kurs e-learningowy dla dzieci

Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej informuje o konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Konkurs jest dedykowany uczniom, dzieciom rolników z roczników 2008 – 2016. Jego celem jest przybliżenie dzieciom rolników wiedzy o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych oraz ukształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań w czasie przebywania na terenie gospodarstwa rolnego.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-10, 10:15

Przejdź do aktualności

uśmiechnięta kobieta na polu
Aktualność

"Sposób na Sukces"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIII. edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces, na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-14, 8:39

Przejdź do aktualności

kłosy zboża, grafika z napisami
Aktualność

Targi rolnicze Agro-Park

Przed nami XV edycja Targów Rolniczych AGRO-PARK! Chcesz wiedzieć więcej o branży rolniczej, interesujesz się nowoczesnymi technologiami? Zaplanuj swój pobyt na Targach Rolniczych AGRO-PARK w Lublinie. Organizatorzy zapraszają w dniach 4-5 marca 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-22, 8:11

Przejdź do aktualności

gospodarstwo rolne, budynki
Aktualność

XX. Ogólnokrajowy Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-24, 14:01

Przejdź do aktualności

ciągnik na polu, worek
Aktualność

Ekoschematy - szkolenie dla rolników

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie “Zasady przyznawania płatności w ramach ekoschematów”. Ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad podstawowe wymogi określone w warunkowości.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-28, 9:43

Przejdź do aktualności

folia
Aktualność

Usuwanie folii rolniczych

Informujemy, że Gmina Konstantynów ponownie zamierza przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego, obejmujących: folie, siatki do owijania balotów, worki po nawozach, sznurki rolnicze, opakowania typu BIG-BAG, w ramach programu ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-06, 14:55

Przejdź do aktualności

lis na polanie
Aktualność

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27-29 marca 2023 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-17, 14:56

Przejdź do aktualności

napisy o dopłatach dla rolników
Aktualność

Dopłata dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania do sprzedanych zbóż. Dopłaty realizowane będą z budżetu państwa, a wnioski można będzie składać w Biurze Powiatowym ARiMR.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-09, 11:10

Przejdź do aktualności

pszczoła i opryskiwacz
Aktualność

Komunikaty WIORiN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie podaje do publicznej wiadomości komunikaty dla rolników, dotyczące: obowiązku zgłaszania opryskiwaczy oraz zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-17, 9:39

Przejdź do aktualności

napisy na tle biało-czerwonej flagi
Aktualność

Regionalne Święto Polskiej Wsi

Integracyjne Centrum Edukacji i Kultury w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza na Regionalne Święto Polskiej Wsi, które odbędzie się 4 czerwca 2023 roku na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-19, 11:47

Przejdź do aktualności

zmarznięte pąki kwiatów
Aktualność

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - wnioski o oszacowanie strat

Informujemy, że w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci przymrozków wiosennych można składać oświadczenia.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-31, 14:59

Przejdź do aktualności

drzewka iglaste
Aktualność

Posadź drzewa lub krzewy ze wsparciem ARiMR

Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku potrwają nabory wniosków w ramach czterech interwencji dotyczących inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. Są one finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski o pomoc można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłącznie drogą elektroniczną.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-02, 9:15

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Ekolubelskie 2023 - konkurs

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił dwa konkursy związane z rolnictwem w naszym regionie. Jednym z nich jest "Ekolubelskie 2023".

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-10, 14:25

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Rolnik z Lubelskiego 2023 - konkurs

Kolejnym z konkursów organizowanych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie jest "Rolnik z Lubelskiego 2023".

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-10, 14:29

Przejdź do aktualności

kobieta na tle grafiki z ciągnikiem rolniczym
Aktualność

Rolne badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statystyczny informuje, że trwają Badania Ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Badania przeprowadzane są w formie wywiadów telefonicznych oraz wywiadów bezpośrednich, ankieterzy będą kontaktować się z rolnikami do 14 sierpnia br.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-08-03, 12:42

Przejdź do aktualności

pola uprawne z lotu ptaka
Aktualność

Płatności dla małych gospodarstw

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli informuje, że trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

autor: Krzysztof Celiński, 2023-08-16, 13:48

Przejdź do aktualności

dokumenty na biurku
Aktualność

Wybory do LIR 2023

Komisja Wojewódzka do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Bialskim podaje do publicznej wiadomości skład osobowy Komisji Okręgowej nr 7 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-08-27, 22:22

Przejdź do aktualności

dokumenty
Aktualność

Dodatkowy nabór kandydatów

Komisja Okręgowa nr 7 w Konstantynowie ogłosiła dodatkowy nabór kandydatów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej. Szczegółowe informacje podajemy w załączonym obwieszczeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-09-07, 10:02

Przejdź do aktualności

dokument na stole
Aktualność

Wyniki wyborów na członków rad powiatowych

Komisja Okręgowa nr 7 w Konstantynowie, podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów kandydatów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Bialskim.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-09-14, 9:11

Przejdź do aktualności

pola uprawne
Aktualność

Zaproszenie na szkolenie

Zespół KDK Info zaprasza do udziału w szkoleniu realizowanym na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, którzy ukończyli 16 rok życia, osoby zatrudnione w rolnictwie, małżonkowie rolników, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników".

autor: Krzysztof Celiński, 2023-09-18, 13:57

Przejdź do aktualności

demontaż dachu z eternitu
Aktualność

Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło uruchomienie naboru wniosków na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Nabór wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 12 stycznia 2024 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-17, 12:20

Przejdź do aktualności

grafika z owocami
Aktualność

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa

W dniach 17-18 stycznia 2024 r. w Kielcach odbędą się Targi Sadownictwa i Warzywnictwa. To największa w Europie Środkowo-Wschodniej impreza branżowa dla producentów owoców i warzyw dająca możliwość poznania innowacyjnych technologii i najnowszej wiedzy praktycznej z branży ogrodniczej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-21, 12:42

Przejdź do aktualności

pole uprawne
Aktualność

Dyżury doradcy LODR

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z/s w Grabanowie, informuje o dyżurach doradcy LODR w siedzibie Urzędu Gminy w Konstantynowie. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się na załączonej grafice.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-06, 12:57

Przejdź do aktualności

grafika z ptakami w locie
Aktualność

Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI - komunikat

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-14, 11:16

Przejdź do aktualności

grafika z napisami na tle pola uprawnego
Aktualność

Fundusz Ochrony Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 8:07

Przejdź do aktualności

ciągnik na polu
Aktualność

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Do 29 lutego 2024 roku, czyli w pierwszym tegorocznym terminie, w Urzędzie Gminy, można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 11:26

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Płatności bezpośrednie - szkolenie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedziba w Grabanowie informuje, że w dniu 18 marca 2024 roku (poniedziałek) odbędzie się szkolenie dla rolników, którego tematem będą płatności bezpośrednie w 2024 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-15, 7:55

Przejdź do aktualności

kobieta na polu uprawnym
Aktualność

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 25 kwietnia 2024 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 10:32

Przejdź do aktualności

rośliny na monetach i grafika z napisami
Aktualność

Planowane zmiany w płatnościach bezpośrednich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało materiał informacyjny dotyczący planowanych zmian w płatnościach bezpośrednich jeszcze w 2024 roku. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-24, 10:41

Przejdź do aktualności

smartfon w dłoni
Aktualność

Komunikaty WIORiN

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie przekazał do rozpowszechnienia komunikat skierowany do producentów ziemniaków innych niż sadzeniaki oraz komunikaty "Chroniąc rośliny - pamiętajmy o pszczołach" i "Weryfikacja opryskiwaczy".

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-29, 13:29

Przejdź do aktualności

zmrożone pąki drzewka owocowego
Aktualność

Szacowanie strat - przymrozek wiosenny

Informujemy, że oświadczenia w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci przymrozków wiosennych można składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów pok. 1, tel. 83 341 41 92 wew. 35

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-14, 8:35

Przejdź do aktualności