Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Aktualności


grafika z symbolem orła
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza w Konstantynowie, która została powołana w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, informuje o swoim składzie, siedzibie GKW i dyżurach pełnionych w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i Wójta Gminy Konstantynów.

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2024-02-28, 12:07

Przejdź do aktualnościInformacja Gminnej Komisji Wyborczej

grafika z kalendarzem i herbem gminy
Zebrania sołeckie

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że w okresie od dnia 12 marca 2024 roku do dnia 04 kwietnia 2024 roku na terenie Gminy Konstantynów odbędą się zebrania sołeckie, podczas których dokonany zostanie wybór Sołtysów i Rad Sołeckich.

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2024-02-27, 10:07

Przejdź do aktualnościZebrania sołeckie

grafika z napisami
Osobowość Roku... Firma Wielkiego Serca...

Urząd Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oraz Sołtys Wsi Komarno - Wiesław Skrzypkowski ogłaszają konkurs na "Osobowość Roku Gminy Konstantynów 2023" "Firma Wielkiego Serca Gminy Konstantynów 2023".

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2024-02-27, 9:33

Przejdź do aktualnościOsobowość Roku... Firma Wielkiego Serca...

długopis w dłoni
Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - marzec 2024

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2024-02-27, 9:12

Przejdź do aktualnościBezpłatne porady terapeuty uzależnień - marzec 2024

osoba na scenie
Gminny Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na Koncert muzyki rozrywkowej w wykonaniu Sławomira Niemca, który odbędzie się w ramach Gminnego Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn.

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2024-02-19, 12:35

Przejdź do aktualnościGminny Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

grafika z napisami
IV Konkurs Makramy "Sznurkiem wyplatane"

Starosta Bialski i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają do udziału w IV Konkursie Makramy "Sznurkiem wyplatane". Termin dostarczenia prac upływa w dniu 10 maja 2024 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na plakacie i stronie internetowej GCK.

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2024-02-19, 12:26

Przejdź do aktualnościIV Konkurs Makramy "Sznurkiem wyplatane"

dokumenty i długopis w dłoni
Nabór do prac w komisji konkursowej

Wójt Gminy Konstantynów informuje o ogłoszeniu naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konstantynów w 2024 roku.

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2024-02-19, 12:17

Przejdź do aktualnościNabór do prac w komisji konkursowej

ciągnik na polu
Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Do 29 lutego 2024 roku, czyli w pierwszym tegorocznym terminie, w Urzędzie Gminy, można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 11:26

Przejdź do aktualnościZwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

grafika z biegaczami
Bieg Tropem Wilczym 2024

Trwają zapisy na Bieg Tropem Wilczym. Będzie to już XII. edycja tego wydarzenia, a Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej organizuje je po raz dziewiąty. Bieg odbędzie się 3 marca 2024 r. w Parku Platerów w Konstantynowie.

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 11:06

Przejdź do aktualnościBieg Tropem Wilczym 2024

grafika z napisami
TSSE Euro-Park Wisłosan - informacje

Rozpoczął się szósty rok działania programu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) na terenach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. W czasie 5 lat obowiązywania PSI wydanych zostało 160 decyzji o wsparciu, a zadeklarowana kwota nakładów inwestycyjnych ukształtowała się na poziomie 8,4 mld zł.

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 10:57

Przejdź do aktualnościTSSE Euro-Park Wisłosan - informacje

Przejdź do starszych aktualności
Logo RODO

RODO


Ochrona danych osobowych

Godło Polski

DZIENNIK USTAW


RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Godło Polski

MONITOR POLSKI


DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Godło Polski

OBYWATEL.GOV.PL


Serwis Ministerstwa Cyfryzacji

Flaga Unii Europejskiej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE


Inwestycje w Gminie Konstantynów

logo Polski Ład

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD


Program Inwestycji Strategicznych

flaga Polski

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

mapa polski

DLA INWESTORA


Centrum Obsługi Inwestora

napis

INTERNET.GOV.PL


Informacje o usługach szerokopasmowych

Odpady komunalne

ODPADY KOMUNALNE


Informator gminny

symbol domu - grafika

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE


Punkt konsultacyjno-informacyjny

połączone kropki

AKADEMIA NFZ


Środa z profilatyką

grafika projektu

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD


Strona projektu

grafika z zarysem mapy Polski

CYFROWA GMINA


Strona projektu

symbol maila z herbem gminy

WZMOCNIENIE STOPNIA CYFRYZACJI...


Strona projektu

ikona budynku i drzewa

REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARNO-KOLONIA


Strona projektu

mapa gminy

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI


Gminny Program Rewitalizacji na lata 2022-2030

Widok wieży

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2023

ikona zielonego domu , symbol liści nad dachem

PROGRAM USUWANIA AZBESTU


Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2032

ikona domu, na dłoni zielone liście

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2023

symbol auta, zielone listki

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI


Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Konstantynów na lata 2020-2035

logotyp obrony cywilnej

OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


Informacje, komunikaty i ostrzeżenia

rysunek wieży pałacu w Konstantynowie

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ


Strona internetowa

głowa psa

SCHRONISKO AZYL


Strona internetowa