Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie

Strona WWW

Osoba do kontaktu: Monika Jankiewicz
Adres: ul. Nowa 2
21-543 Konstantynów
Numer telefonu: 83 341 50 24
Email: zspkonstantynow@spmickiewicz.pl
Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie

Numer rachunku bankowego:

35 8039 0006 0040 0400 8004 0004

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

78 8039 0006 0010 0451 8004 0006

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-27, 13:12