Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Urząd Gminy w Konstantynowie

Strona WWW

Osoba do kontaktu: Katarzyna Melaniuk
Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
21-543 Konstantynów
Numer telefonu: 83 341 41 92
Email: sekretariat@ugkonstantynow.pl
budynek Urzędu Gminy

Czas pracy Urzędu Gminy:

Poniedziałek

7:30 - 15:30

Wtorek

7:30 - 15:30

Środa

7:30 - 15:30

Czwartek

7:30 - 15:30

Piątek

7:30 - 15:30


Obsługa interesantów w kasie Urzędu Gminy:

Poniedziałek

7:30 - 14:00

Wtorek

7:30 - 14:00

Środa

nieczynna

Czwartek

nieczynna

Piątek

nieczynna


Przyjęcia interesantów, w tym w sprawach: skarg, wniosków i petycji:

Wójt Gminy

w poniedziałki w godz. 9:00 - 16:30

w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu w miarę możliwości czasowych (po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Pozostali pracownicy Urzędu

codziennie w godzinach pracy Urzędu  tj. 7:30 - 15:30

Przewodniczący Rady Gminy

w poniedziałki w godzinach  od 8:30 - 10:30 - Urząd Gminy, pokój nr 15 (piętro)


RACHUNKI BANKOWE:

Numer rachunku bankowego (dochody i wydatki):

27 8039 0006 0040 0400 0143 0002

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim


Numer rachunku bankowego (organ):

54 8039 0006 0040 0400 0143 0001

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim


Numer rachunku bankowego (odpady komunalne):

51 8039 0006 0010 0400 0143 0003

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim


Numer rachunku bankowego (ZFŚS):

37 8039 0006 0040 0400 0143 0016

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-27, 13:43