Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Centrum Szkoleń i Innowacji w Lublinie informuje, że prowadzi nabór do projektu „Plan na sukces - zostań przedsiębiorcą!”, w ramach którego udzielane będą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.old.csi.lublin.pl/efs/98/plan-na-sukces-zostan-przedsiebiorca/

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-01-13, 11:56


Galeria zdjęć