Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubelskiego do udziału w Kongresie Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim.

Rejestracji na Kongres można dokonać poprzez stronę www.konferencja.lublin.uw.gov.pl do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Miejsca Kongresu: 16 kwietnia – Lublin, 17 kwietnia – Chełm, 18 kwietnia – Zamość, 19 kwietnia – Biała Podlaska

Program konferencji:

09:00-09:30 Rejestracja uczestników

serwis kawowy

10:00-10:10 OTWARCIE KONGRESU (Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek)

10.10-10.20 Wystąpienia zaproszonych gości

10:20-11:20 WRĘCZENIE ODZNACZEŃ

11.20-11.30 CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

11.30-12.15 Panel I – Planowane zmiany w prawie dot. NGO, Prezentacja dot. planowanych zmian w prawie dot. NGO

12.15-12:30 Przerwa kawowa

12:30-13:15 Panel II – Finansowanie NGO, Prezentacja dot. możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność NGO

13:15-14:00 Panel III – Przykłady dobrych praktyk w działalności NGO w woj. Lubelskim (Obszar I : Przedsiębiorczość ,innowacyjność, nauk; Obszar II: Działalność społeczna i rynek pracy; Obszar III: Regionalizm, kultura i sztuk)

14:00-14:30 Dyskusja

14:30-15:30 Lunch

Autor: Admin Adminowski, 2018-04-04, 13:27