Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Zespół KDK Info zaprasza do udziału w szkoleniu realizowanym na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, którzy ukończyli 16 rok życia, osoby zatrudnione w rolnictwie, małżonkowie rolników, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbywają się w dni powszednie, a jedna grupa szkoleniowa powinna wynosić 30 osób (grup może być kilka).

Poniżej oraz w załączeniu szczegóły:

      * 1. W ramach szkolenia zapewniamy:

- materiały szkoleniowe tj.: notes formatu A4, długopis, teczkę oraz pamięć USB wraz z zapisanym na niej materiałem szkoleniowym,

- catering: każdego dnia - dwie przerwy kawowo-herbaciane, obiad dwudaniowy

- zaświadczenie potwierdzające udział uczestnika w szkoleniu.

      * 2. Jedna grupa szkoleniowa powinna wynosić 30 osób (grup może być kilka).

      * 3. Szkolenia są dwudniowe, stacjonarne, w godzinach 9:00-13:45.

      * 4. Uczestnikami szkoleń mają być: osoby zatrudnione w rolnictwie, rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

_Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)". Zakres poddziałania 1.1. "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020._

materiał: Zespół KDK Info

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-09-18, 13:57


Załączniki:

1. Formularz zgloszeniowy (pdf)
2. Program szkolenia (pdf)
3. Ulotka informacyjna (pdf)