Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujący się w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym i administracyjnym. Przede wszystkim jednak na szczeblu rządowym i samorządowym.

Szczególnie istotne w tym kontekście są wspólne działania informacyjne i edukacyjne. Ich celem jest wsparcie mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia ich domowych budżetów.

W związku z powyższym Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

1.    Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.

2.  Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.

3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

Informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoi-technologia/efektywnosci-energetycznei-budynkow

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-23, 14:14