Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Projekt „Gotowi na pracę” realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach zlecenia realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kierunek pomocy: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY; Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego.

Grupę docelową projektu stanowi: 30 osób (60 os. w całym projekcie) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym: min. 24 osoby (48 osób w całym projekcie) z orzeczonym znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności oraz max. 6 osób (12 w całym projekcie) z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, z terenu województwa lubelskiego. W tym: 70% tj. 21 osób, stanowią osoby bierne zawodowo; 20% tj. 6 osób stanowią osoby bezrobotne; 10% tj. 3 osoby stanowią osoby poszukujące pracy.

Szczególnie zapraszamy:

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).

 

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, tj.:

·         ETAP I: 01.07.2021 r. – 31.03.2022 r. Liczba osób otrzymujących wsparcie: 30;

·         ETAP II: 01.04.2022 r. – 31.12.2022 r. Liczba osób otrzymujących wsparcie: 30.

 

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie


W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (9,60/h netto)1
•    stypendium stażowe (1536,50 zł netto/ miesiąc)1
•    zwrot kosztów dojazdu
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, warsztaty zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik/skrypt).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich

 

Projekt jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu

www.gnp.crb.lublin.pl


materiał: Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-29, 8:48


Galeria zdjęć