Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wojewoda Lubelski informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ponadto Wojewoda Lubelski informuje, że opublikowane zostały także kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które określa ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze wzrostem zagrożenia związanym z wirusem SARS-CoV-2.

W załączeniu publikujemy pełną treść dokumentów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-22, 12:55


Załączniki:

1. Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 18.03.2021 r. (pdf)
2. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pdf)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pdf)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pdf)