Gmina Konstantynów

Portal urzęduW związku z trwającym stanem epidemii mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobowej opieki, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

Pomimo wprowadzenia licznych rozwiązań prawnych mających na celu zachowanie ciągłości opieki nad mieszkańcami np. rotacyjnego czasu pracy czy możliwości oddelegowania pracowników do pracy w tych jednostkach, sytuacja kadrowa w domach pomocy społecznej, w których występują ogniska zakażenia jest bardzo trudna.

Mając powyższe na uwadze, proszę osoby chętne o zgłoszenia telefoniczne do Urzędu Gminy Konstantynów pod numerem telefonu 83 341 41 92 w terminie do 30 października br. do godz. 14:00

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-28, 15:54