Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L (Ossówka – Janów Podlaski) – przebudowa istniejących przepustów pod drogą pow. Nr 1031L od dnia 08.10.2020 r. do dnia 15.10.2020 r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową 1035L.

Zamknięcie drogi powiatowej Nr 1031L zostanie podzielone na dwa etapy. W etapie I od dnia 08.10.2020 r. do dnia 14.10.2020 r. zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 do m. Klonownica Plac z możliwością dojazdu do m. Klonownica Plac od strony m. Janów Podlaski i Rokitno. W etapie II w dniu 15.10.2020 r. zostanie zamknięty odcinek od m. Klonownica Plac do skrzyżowania z drogą powiatową 1035L. Zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1035L i Nr 1036L wg załączonych schematów objazdu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-06, 13:34


Załączniki:

1. Projekt organizacji ruchu I (pdf)
2. Projekt organizacji ruchu II (pdf)