Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkurs pod nazwą "Ekolubelskie 2020", który stwarza okazję do promocji osiągnięć rolników ekologicznych. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Formularz zgłoszeniowy kandydata należy przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z dopiskiem "Ekolubelskie 2020" do dnia 27 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują sie na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-i-edycja-konkursu-ekolubelskie-2020/


Autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-10, 11:12