Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Nieodpłatna pomocy prawna

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z nieodpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnej w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.


Kto może otrzymać pomoc?

•  Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.


Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

•         Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

•         Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

•         Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

•         Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.


Gdzie szukać pomocy?

•         Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

•      Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronieinternetowej starostwa powiatowego.


Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-25, 15:12