Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny opracowali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobęCOVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), których pełną treść publikujemy w załączeniu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-08, 10:03


Załączniki:

1. Wytyczne dot. postępowania z odpadami w czasie zakażeń koronawirusem (pdf)