Gmina Konstantynów

Portal urzędu


21 marca 2020 roku (sobota) w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie przy ulicy Nowej 2, odbędzie się XVII Turniej Siłowy o Puchar Wójta Gminy Konstantynów i Starosty Bialskiego w wyciskaniu sztangi leżąc.

Regulamin zawodów:

1. CEL IMPREZY:

Integracja środowisk lokalnych w ramach rywalizacji sportowej, popularyzacja wyciskania sztangi leżąc, jako dyscypliny sportowej.

 

2. TERMIN:

21 marca 2020 (sobota)

 

3. MIEJSCE:

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Konstantynowie ul. Nowa 2 (wejście od tyłu hali)

 

4. PROGRAM ZAWODÓW:

900 – 945 ważenie zawodników w kategoriach wagowych: do 52 kg, do 60 kg, do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg, do 100 kg; powyżej 100 kg, kategoria kobiet

945 - odprawa techniczna

10 00 - otwarcie zawodów

1015 – start zawodników

1330 – wręczenie nagród

1400 – zakończenie zawodów

 

5. NAGRODY:

Puchar Wójta Gminy Konstantynów dla trzech najlepszych zawodników w kategorii open (formuła Wilksa).

Puchar dla najlepszego zawodnika do lat 21

Puchar dla najlepszego zawodnika do lat 18

Puchary dla trzech najlepszych zawodników do lat 15

Puchar dla najlepszego zawodnika do lat 13

Puchar dla najmłodszego zawodnika

Puchar dla najstarszego zawodnika

Puchar Starosty Bialskiego dla najlepszej zawodniczki wg formuły Wilks’a

Miejsca I – III w każdej kategorii wagowej medale

Miejsca I – VI w każdej kategorii wagowej pamiątkowe dyplomy

Każdy uczestnik zawodów otrzymuje słodki upominek

 

6. ORGANIZATOR:

Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Konstantynowie

Urząd Gminy w Konstantynowie

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawodników startujących w zawodach obowiązuje strój sportowy (bez specjalnych koszulek). Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość, być ubezpieczony, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia losowe. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z Organizatorem.


Zapraszamy!!!


____________________


Aktualizacja z dn. 12 marca 2020 r.


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dot. koronawirusa XVII Turniej Siłowy o Puchar Wójta Gminy Konstantynów i Starosty Bialskiego w wyciskaniu sztangi leżąc został odwołany. O nowym terminie przeprowadzenia zawodów będziemy informować na naszej stronie internetowej.


Autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-11, 9:22


Załączniki:

1. Regulamin Turnieju - do pobrania (pdf)