Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że prowadzony jest nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i rolnictwa w Referacie Inwestycji i Zamówień publicznych Urzędu Gminy Konstantynów. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-09-25, 8:13