Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że można składać oświadczenia o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych suszą.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2019 r. Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy pok. nr 1 oraz w załączeniu do niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie przypominamy, że powierzchnia i rodzaj upraw muszą być zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z tym wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik ma obowiązek przedłożenia wniosku o przyznanie płatności na rok 2019, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ - zakładka eWniosekPlus. W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 - może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR o wydanie aktualnego wniosku lub pobrać go ze strony ARiMR.

WAŻNE!!! - Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przymrozkami są ważne także dla strat suszowych i nie ma potrzeby przedkładania nowych.

Do pobrania:

 Oświadczenie dot. strat spowodowanych suszą (.pdf)

 Oświadczenie dot. strat spowodowanych suszą (.xls)

Autor: Krzysztof Celiński, 2018-07-03, 11:26