Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że w okresie od dnia 11 marca 2019 roku do dnia 25 marca 2019 roku na terenie Gminy Konstantynów odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Konstantynów wraz z harmonogramem Zebrań Wiejskich.

 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Konstantynów

 Załącznik do Zarządzenia (harmonogram)

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-03-01, 11:43