Gmina Konstantynów

Portal urzędu

W związku z nasileniem problemów z realizacją usługi dostępu do Internetu przez firmę "Telekomunikacja Wschód” informujemy, że mogły wystąpić przypadki wyłączenia numerów kart SIM niektórych Beneficjentów Ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny„ oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” u dostawcy sygnału (sieć Plus). Prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ewentualnych usterek w tym zakresie do pracownika Urzędu Gminy Konstantynów, tel 83 341 41 92 wew. 23 w celu wyeliminowania problemu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2018-09-10, 14:18